JHS-suositukset ja -valmistelu

Julkisen hallinnon suositukset (eli JHS-suositukset) ovat valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (Juhta) tietohallintolain (634/2011) nojalla  antamia suosituksia, jotka koskevat valtion- ja kunnallishallinnon tietohallintoa.

Sisällöltään JHS voi olla julkisessa hallinnossa käytettäväksi tarkoitettu yhtenäinen menettelytapa, määrittely tai ohje. JHS-järjestelmän tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien ja niiden tietojen yhteentoimivuutta, luoda edellytykset hallinto- ja sektorirajoista riippumattomalle toimintojen kehittämiselle sekä tehostaa olemassa olevan tiedon hyödyntämistä. Suosituksilla pyritään myös minimoimaan päällekkäistä kehittämistyötä, ohjaamaan tietojärjestelmien kehittämistä ja saamaan aikaan hyviä ja yhdenmukaisia käytäntöjä julkiseen hallintoon ja erityisesti julkisten organisaatioiden tietohallintoon. Suositusten valmistelua ohjaa Juhtan alainen asiantuntijajaosto.

Suositukset valmistellaan pääasiassa työryhmissä ja virkatyönä, JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä –suosituksen määrittelemällä tavalla. Valmistelutyötä ohjaa ja tukee JHS-sihteeri.

Tältä sivulta löydät sekä voimassaolevat että lakkautetut suositukset, suositusvalmisteluhankkeet sekä ohjeistusta JHS-suositusten valmisteluun. JHS 001 ei ole varsinainen suositus vaan listaus suosituksista, jotka on lakkautettu ennen tämän sivuston käyttöönottoa.

Suositusten kieliversiot saat näkyviin valitsemalla kielen ylänavigaatiosta.