Tältä sivulta löydät Juhtan toimintaan liittyvää tai muuten hyödyllistä lainsäädäntöä (linkit ilmaiseen, oikeusministeriön omistamaan Finlex-palveluun).

  • Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (Tietohallintolaki) 634/2011
  • Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta (Juhta-asetus) 163/2013
  • Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 129/2016