Yhteinentieto.fi är adressen där all verksamhet som lyder under delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) finns samlad. Målet för JUHTA är att stödja den strategiska styrningen och samordningen av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen. JUHTA ska även arbeta för att främja offentliga tjänster som är tillgängliga, effektiva och av hög kvalitet och göra det på ett jämlikt sätt i hela landet.


Nyaste rekommendationer

Nyaste projekt