TIETOSUOJASELOSTE  VRK/1021/2018

 

1

Rekisterin nimi

yhteinentieto.fi-käyttäjärekisteri

2

Rekisterinpitäjä

Nimi

 

Väestörekisterikeskus

 

Osoite

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, sähköposti kirjaamo(a)vrk.fi

3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tehtävänimike

Projektipäällikkö Pekka Niemi

 

Osoite

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, pekka.niemi(a)vrk.fi

4

Tietosuojavastaava

Tehtävänimike

Johtava asiantuntija Noora Kallio

Osoite

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puhelin (vaihde) 0295 535 001, noora.kallio(a)vrk.fi

5

Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on rekisteröityneenä palveluun. Tiedot poistetaan ohjelmallisesti välittömästi henkilön peruessa rekisteröitymisensä.

 

 

6

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella henkilön tunnistamiseksi, henkilön tilaamien tiedotteiden lähettämiseksi sekä henkilön liittämiseksi mahdollisiin JHS- tai muihin sivuston työryhmiin.

7

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi, organisaatio ja sähköpostiosoite.

8

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö antaa tiedot itse rekisteröityessään.

9

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta.

  

 

10

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 

 

11

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoaineisto on suojattu pääsynhallinnan keinoin.

12

Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

 

 

14

Tarkastusoikeus

Henkilö pääsee tarkistamaan tietonsa omatoimisesti kirjautumalla palveluun.

 

 

15

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi itse korjata tietonsa palveluun kirjauduttuaan.

16

Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Peruminen tapahtuu poistamalla rekisteröityminen palveluun.

17

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tulla unohdetuksi: henkilö voi poistaa tietonsa perumalla rekisteröitymisensä.

Tietojen siirto: henkilöllä on mahdollisuus saada tietonsa yleisesti luettavissa olevassa sähköisessä muodossa.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Tämä tapahtuu perumalla sivuston rekisteröityminen.

 

18

Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

 

 

 

19

Muu informaatio

Tietosuojaseloste on saatavilla yhteinentieto.fi-sivustolla (linkki sivun alaosassa)